פשיטות רגל והסדרי נושים

פשיטת רגל והסדר נושים

פשיטת רגל והסדר נושים הינו הליך שיקומי, אשר נועד לשקם את חיי החייבים ומהווה פתרון סופי ליציאתם לדרך חדשה ונקייה מחובות.

ניהול הליך פשיטת רגל באופן מקצועי, תוך ליווי אישי ושיתוף פעולה מצד החייב, יביא, ללא ספק, להפטר ואיפוס החובות על שמו.

הליך פשיטת רגל נועד לשקם את חיי החייבים שאין ביכולתם לעמוד בהתחייבויות שנטלו על עצמם וכן חייבים שאין ביכולתם לשלם ו/או לעמוד בפריסה של החובות שרובצים על כתפם.

הליך זה מאפשר לחייבים לשלם בהתאם ליכולתם, כפי שייקבע על ידי בית המשפט, כאשר בסופו יינתן להם הפטר על חובותיהם, כלומר איפוס כלל החובות (שעד למועד צו הכינוס) על שמם, ואפשרות להתחיל חיים חדשים ונקיים מחובות.

הליך פשיטת רגל נועד להגשים מטרה סוציאלית ומעניק רשת ביטחון לחייבים שאיבדו את יכולתם לפרוע את חובותיהם.

בחודש ספטמבר 2019 ייכנס לתוקף חוק חדלות הפירעון החדש שמבטא שינוי גישה דרסטי במערכת המשפט בישראל, כך שהמערכת עוברת מגישה של ענישה של חייבים לשאיפה לשיקום שלהם.

מטבע הדברים המשבר הכלכלי ישפיע על החייבים גם במישור האישי והנפשי ויעמיד למבחן את יכולתם לשמור על הזוגיות והתא המשפחתי.

הליך פשיטת הרגל מתחלק לשני שלבים

שלב ראשון

אורכו של השלב הראשון הינו 18 חודשים ממועד מתן צו הכינוס, כאשר במסגרתו יעוכבו ההליכים ויבוטלו ההגבלות במסגרת תיקי ההוצאה לפועל. בשלב זה החייב ישלם תשלומים חודשיים, כפי שיקבע על ידי בית המשפט בצו הכינוס, יגיש אחת לחודשיים דו"ח על הכנסותיו והוצאותיו וכן יעבור בירור אודות נכסיו ומקורות הכנסותיו.

בתום 18 חודשים אלו יתקיים דיון בעניינו של החייב, במסגרתו יוכרז כפושט רגל ותיקבע לו תוכנית פירעון. ביהמ"ש רשאי, בנסיבות מיוחדות, אם השתכנע כי אין כל תועלת בהמשך ההליך, ליתן לחייב צו הפטר לאלתר, כבר במעמד הדיון, שאז מסתיים ההליך באותו מועד.

שלב שני

שלב זה יעסוק בביצוע תוכנית הפירעון שנקבעה במסגרת הדיון שנערך, כאמור, לאחר 18 חודשים בערך ממועד מתן צו הכינוס.

תוכנית הפירעון תיקבע לחייב בהתאם ליכולתו הכלכלית, לפרק זמן קצוב וידוע מראש, כאשר בסופו החייב יקבל הפטר חלוט מחובותיו, כלומר חובותיו שנצברו עד למועד מתן צו הכינוס וכניסתו להליך פשיטת הרגל יתאפסו.

כיום, הליך פשיטת רגל הינו הליך המנסה לאזן בין האינטרס של החייבים לבין האינטרס של הנושים ולמקסם את קופת הכינוס והתשלומים לקופה.

בחודש ספטמבר 2019, עתיד להיכנס לתוקף החוק החדש של חדלות הפירעון שמטרתו הראשית והעיקרית היא שיקום חיי החייב שנקלע לחובות בתום לב, וכן לקצר באופן משמעותי את ניהול ההליך בבית המשפט.