הסדרי נושים

משרדנו מתמחה במספר סוגים של הסדרים עם נושים, כפי שיפורט להלן.

הסדרי נושים לפי סעיף 19א

הליך זה הינו הליך מקדמי בו יכול לנקוט חייב טרם פנייה להליך פשיטת הרגל.

איך מתנהל הליך זה:

  1. החייב מגיש הצעתו לבית המשפט המחוזי, אשר לא תפחת מ-30% מהיקף חובותיו הלא מובטחים. בשלב זה הליכי ההוצאה לפועל כנגדו מעוכבים.
  2. על החייב להגיש את הצעתו לכלל הנושים ולקבל הסכמות של לפחות 51% מנושיו ושלהם לפחות 75% מחובותיו. לדוגמא: אם לחייב 10 נושים בסך חובות כולל של 100,000 ₪, עליו לקבל הסכמה של לפחות 6 מנושיו שלהם הוא חייב סך כולל של לפחות 75,000 ₪.
  3. על החייב להציג את מקורותיו הכספיים להסדר וליתן בטחונות מתאימים.
  4. בסיומו של הליך זה החייב מקבל הפטר מחובותיו, וזאת בדרך קצרה ויעילה.

יתרונות הליך זה מתבטאים בכך שהחייב לא צריך לפנות להליך של פשיטת רגל ולהיות מוכרז כפושט רגל וכך אף חוסך הוא לעצמו את אי הנעימות הכרוכה בחקירות במסגרת הליך פשיטת הרגל. כמו כן, הליך זה הינו קצר משמעותית ביחס להליך פשיטת הרגל.

הסדרי חוב פרטניים

כאשר חייב מקבל מכתב התראה מנושה בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדו, ניתן לפנות לנושה ולנסות להגיע עמו להסדר חוב בטרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל. הגעה להסדר בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל תחסוך לחייב את רכיבי אגרת פתיחת התיק ושכר טרחה עו"ד, אשר מתווספים לחוב של החייב מיד עם פתיחת התיק.

הסדרי חוב פרטניים, מתאימים גם במצב בו נפתח כבר תיק כנגד החייב בהוצאה לפועל ולחייב יש יכולת פירעון של החוב בפריסה לתשלומים, אשר יהיו מקובלים הן על הנושה והן על החייב ובהתאם ליכולתו הכלכלית.

 

לייעוץ, ללא התחייבות, אנא פנו למשרדנו בטלפון מס' 050-3345331.

כל הזכויות שמורות למשרד עו"ד מסרי את בוזגלו