הוצאה לפועל

משרדנו עוסק ומתמחה בהסדרי חובות וסגירת תיקי הוצאה לפועל.

כמו כן, מתמחה משרדנו בביטול עיקולים והגבלות לאלתר, כגון: ביטול עיכוב יציאה מהארץ, ביטול הגבלה לחדש או להחזיק ברישיון נהיגה, ביטול עיקול שהוטל על משכורת החייב, ביטול עיקול מיטלטלין בבית החייב או בעסקו, ביטול חקירת יכולת שנקבעה לחייב וכו'.

בחלק מהמקרים, בטרם נייעץ לחייב לפנות להליך של פשיטת רגל, יעשה ניסיון להסדר חובותיו בדרכים שונות, המתאימות למקרה הספציפי שלו, במסגרת ההוצאה לפועל ו/או מחוץ לכותלי ההוצאה לפועל, כפי שתפורטנה להלן:

הסדרי חוב פרטניים מחוץ לכותלי ההוצאה לפועל

כאשר חייב מקבל מכתב התראה מנושה בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל כנגדו, ניתן לפנות לנושה ולנסות להגיע עמו להסדר חוב בטרם פתיחת תיק ההוצאה לפועל. הגעה להסדר, בטרם פתיחת תיק הוצאה לפועל, תחסוך לחייב את רכיבי אגרת פתיחת התיק ושכר טרחה עו"ד, אשר מתווספים לחוב של החייב מיד עם פתיחת התיק.

הסדרי חוב פרטניים, מתאימים גם במצב בו נפתח כבר תיק כנגד החייב בהוצאה לפועל ולחייב יש יכולת פירעון של החוב בפריסה לתשלומים, אשר יהיו מקובלים הן על הנושה והן על החייב ובהתאם ליכולתו הכלכלית.

צווי תשלומים בתיקי ההוצאה לפועל

ככל שכבר נפתח תיק בהוצאה לפועל כנגד החייב, בין אם כבר הוטלו כנגדו עיקולים ו/או הגבלות ובין אם לאו, ניתן להגיש בקשה למתן צו תשלומים בתיק במסגרתה יבקש החייב לפרוס את החוב לתשלומים, בהתאם ליכולתו הכלכלית. לבקשה יצורף שאלון מפורט בצירוף אסמכתאות בדבר הכנסות והוצאות התא המשפחתי של החייב.

בדרך כלל, לאחר מתן צו תשלומים בהתאם לבקשה שהוגשה, מעוכבים ההליכים בתיק ואף ניתן לבטל חלק מההגבלות שהוטלו כנגד החייב, ככל שתוגש בקשה מפורטת בעניין.

איחוד תיקים

ככל שכנגד החייב עומדים ותלויים בהוצאה לפועל מספר תיקים, ויתרת החוב הכוללת בתיקים גבוהה, ואין באפשרות החייב לעמוד בהסדרי חוב פרטניים או בצווי תשלומים בתיקים הפרטניים, ניתן להגיש בקשה לאחד את תיקיו של החייב לתיק אחד במסגרתו יקבע לו צו תשלומים אחד עבור כלל התיקים.


ישנם 2 סוגים של בקשות לאיחוד תיקים:

איחוד תיקים תוך הכרזה על החייב כמוגבל באמצעים

 כאשר אין לחייב יכולת כלכלית לפרוע את חובותיו ויש ברשותו נכסים שאין ברצונו שימומשו על ידי הנושים (כלומר יילקחו על ידם) ולפיכך לא ירצה לפתוח בהליך של פשיטת רגל, באפשרותו להגיש בקשה לאיחוד תיקים ומתן צו תשלומים מינימלי אחד לכלל התיקים, בהתאם ליכולתו הכלכלית. לבקשה יצורף שאלון מפורט בצירוף אסמכתאות בדבר הכנסות והוצאות התא המשפחתי של החייב. במקרה זה יוטלו כנגדו הגבלות, כגון: עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה חמורה בבנק, הגבלה חידוש או הוצאות דרכון וכו'.

איחוד תיקים 3%

כאשר לחייב חובות בסכומים שאינם גבוהים וביכולתו לשלם סך של 3% מכלל חובותיו, מדי חודש, באפשרות החייב להגיש בקשה לאיחוד תיקים 3%. במקרה זה לא תוטלנה כנגדו ההגבלות המפורטות לעיל.

יצוין, כי עם מתן החלטה המורה על איחוד תיקי החייב, בין אם בהכרזתו כחייב מוגבל באמצעים ובין אם באיחוד תיקים 3%,יעוכבו כל ההליכים בתיקים הפרטניים שננקטו כנגד החייב.

הטיפ החשוב ביותר שלנו, לכם החייבים, לא להזניח חובות ולא להשאיר תיקים בהוצאה לפועל ללא טיפול, כי אחרת החוב יצבור ריבית והצמדה גבוהים וכן יקשה על ניהול חיי היום יום שלכם.

כמו כן, אנא מכם, היו כנים עם עורך הדין שמייצג אתכם, שתפו פעולה עמו ועזרו לו להגן עליכם. בסופו של יום עוה"ד מייצג אתכם והוא נמצא פה בשבילכם.